Wednesday, October 3, 2012

టైలరింగ్ - 37 .సమ్మర్ ఫ్రాక్

సమ్మర్   ఫ్రాక్ 

             
                  


కొలతలు :--
చాతి   =  20"
పూర్తి   పొడవు  =  18"
నిర్మాణము :--- ముందు   భాగము   మరియు   వెనుక  భాగము :---
0 -1   =  పూర్తి    పొడవు  -  1/4  చాతి  =  18" -  5"  =  13"
0 - 2  =  1/4  చాతి   +  1 1/2"
0 - 3  =  1 1/4"
3 - 4  =  1/4 చాతి  - 1/4"
4 - 5  =  తిన్నగా   కలుపుము .
2 - 4  =  చంక  కలుపుము .  
1 - 6  =  1/4 చాతి  + 3"
2 - 6  =  కలుపుము .
6 - 7  =  3/4"
4 - 8  =  1 1/4"
3 - 4  = 1 1/4"  పైన   మడత  కొరకు   ఎక్కువ   బట్టను   తీసుకొనవలెను .
1 - 6   =  1 1/2"  క్రింద   మడత  కొరకు   ఎక్కువ   బట్టను   తీసుకొనవలెను .
4 వద్ద    కాని    8   వద్ద  గాని    భుజము   తాళ్ళను   కుట్టవలేను .
తాళ్ళ   పొడవు   :---- 1/4 చాతి + 5"
తాళ్ళ    వెడల్పు  :---- 3"

               
                   

No comments:

Post a Comment