Wednesday, December 26, 2012

లాండ్రీ - 15 .మరకలు ( కొవ్వొత్తి , పసుపు, గ్రీజు , గోరింటాకు )

మరకలు  
మరక           :---కొవ్వొత్తి 
తెల్లని  నూలు   :---చాకుతో    వీలైనంత   వరకు  గీకి  వేయవలెను .  మరక కు   రెండు వైపులా                                               బ్లోట్టింగ్  పేపర్  నుంచి     ఎక్కువ  వేడిగా    ఇస్త్రి చేయ వలెను .  బెంజిన్                                                లో   స్పాంజిని     ముంచి    అద్ద వలెను .  
రంగు  నూలు    :--- తెల్లని  నూలుకి   చేసిన  విధానమే .               

పట్టు  , ఉన్ని      :---తెల్లని  నూలుకి   చేసిన  విధానమే .       
కృత్రిమ  వస్త్రాలు :---తెల్లని  నూలుకి   చేసిన  విధానమే .        
============================================================================
మరక                 :--- పసుపు 
తెల్లని   నూలు    :---1. సబ్బు నీటిలో   ఉతక   వలెను .
                                                2.ఎండలో     ఆరబెట్ట  వలెను  .
రంగు నూలు       :---సబ్బు  తో   ఉతకవలెను .  రంగు  పోని     బట్టలను     ఎండలో   ఆరబెట్ట                                                   వలెను.    
పట్టు , ఉన్ని        :---సబ్బుతో    ఉతక  వలెను .
కృత్రిమ   వస్త్రాలు :---సబ్బుతో   ఉతక   వలెను . 
=========================================================================
మరక                  :---గ్రీజు  
తెల్లని  నూలు      :---వేడి నీటిలో     సబ్బుతో    ఉతక వలెను .   
రంగు నూలు        :--- తెల్లని  నూలు   కి   చేసిన  విధానమే .
పట్టు , ఉన్ని         :--- మరకపై    పౌడర్   వేసి   రుద్ది   పౌడర్ ను   దులిపి వెయ వలెను .
కృత్రిమ   వస్త్రాలు  :---మరకపై    పౌడర్   వేసి   రుద్ది   పౌడర్ ను   దులిపి వెయ వలెను 
=========================================================================
 మరక                  :---  గోరింటాకు    
తెల్లని  నూలు       :--- గోరు వెచ్చని    పాలలో    అరగంట   నానబెట్టి   తరువాత   సబ్బుతో   
                                                     ఉతకవలెను . 
=========================================================================
          

No comments:

Post a Comment