Sunday, October 21, 2012

లాండ్రీ - 1. తెల్లని నూలు ,లినెన్ వస్త్రాలను ఉతుకు విధానము

        తెల్లని నూలు ,లినెన్   వస్త్రాలను     
                                        ఉతుకు    విధానము .
లక్ష్యము  :--- నూలు   వస్త్రములను  , లినెన్   వస్త్రములను   ఉతుకుట  .
పద్ధతి  :---
దుస్తులను   తయారు  చేయుట   :---
జేబులను   ఖాళి  చేసి   , అలంకరణ  బొత్తములను   గాని   బకేల్స్  గాని   ఉన్న   తీసి  వేయవలెను .
చిరుగులను   కుట్ట  వలెను .  బట్టలను   శుభ్రపరచు    నపుడు     పోని    మరకలను   ముందే  తొలగించవలెను .
దుస్తులను    వేరు  చేయుట   :---
దుస్తులను    ఈ   క్రింద   చెప్పిన   విధానములో    వేరు  చేయ  వలెను .
1. ముతక  దుస్తులు  .
2. చాల  మురికి  బట్టలు .
3. తక్కువ    మురికి  బట్టలు.
4 . చేతి  రుమాళ్ళు  .
నానబెట్టుట  :---  
దుస్తులను   చల్లని   నీ టిలో    నానబెట్ట  వలెను .  కొంచెం   సేపు    నానబెట్టుట    వలన   దుమ్ము , ధూళి తొలగిపోవును . కాలర్స్  ,  చేతి  కఫ్ఫ్స్   సబ్బు  నీటితో   బాగుగా   వుతికి     పిమ్మట   నాన బెట్ట  వలెను.
ఇది    మురికిని   త్వరగా   వదిలించును .  
                                                            దుస్తులను     ముఖ్యముగా    జిడ్డు    సంబందమైన    మురికి  గల  వాటిని   ఒక   ఓన్సు    సోడా   ఒక   గ్యాలను   నీటిలో   వేసి   నాన   బెట్ట వలెను .  చేతి   రుమళ్ళని 
వేరుగా   ఒక   టీ   స్పూను   ఉప్పు   ఒక    గ్యాలను   నీటిలో   వేసి   ,  అందులో  నాన బెట్టవలెను .  చీముడు    ఉన్న   రుమాళ్ళను    ఈ   ఉప్పు    శుబ్రపరచును .   
ఉతుకు  విధానము :---
నానబెట్టిన       నీటిలో    నుండి   బట్టలను   పిండి ,  తీసి   ,  గోరు  వెచ్చని     నీటిని   మరియు   సబ్బు ను   ఉపయోగించి    ఉతకవలెను . తెల్లని    నూలు     వస్త్రములను    ఎక్కువ   వేడి     నీటిలో   ఉతకవలెను .
ఎక్కువ    మురికి    కనబడు   స్లల మందు    జాగ్ర త్త గా     ఉతకవలెను .   రెండు  మూడు   సార్లు   జాదించిన  పిదప   ఉడకబెట్టవలెను .

ఉడకబెట్టుట   :---
తెల్లని  దుస్తులను    ఉడకబెట్ట వచ్చును .   ఎవైన      మరకలను   తొలగించుటకు   ఇది   ఉపయోగపడును . 1  టీ   స్పూను   సోడా   ,  ఒక  టేబులు   స్పూన్     సబ్బును   ఒక    గ్యాలను   నీటిలో   కలుపవలెను   .  సోడా   ఒక్క  దానినే    ఉపయోగించి న    బట్టలకు  హాని  కలుగును .
జాడించుట   :---ఉడకబెట్టిన    పిదప   బట్టలను    చల్లని   నీటిలో   వేయవలెను .  సబ్బు  అంతయు   పోవువరకు    పలుమార్లు     జాడించ వలెను .  
గెంజి  ,  నీ లిమందులను    పెట్టుట :---   కావలసినంత    నీలిమందును    గెంజిలో   కలుపవలెను.
తరువాత   బాగుగా   కలుపవలెను .  కలుపని    యెడల   నీలిమందు   దుస్తులపై   అక్కడక్కడ   అంటుకొని   ఉండిపోవును .  తెల్లని   వస్త్రములను   ముంచి    పిండ వలెను .  
ఆరవేయుట   :--- బైట   సూర్య రశ్మి  లో   ఆరవేయుట    వలన     బట్టలు   ఎక్కువ  తెల్లగా   కనబడును .
త్వరగా    ఆరును .  సుక్ష్మ    క్రిములున్న  యెడల    చనిపోవును .   ఎక్కువ  ఎండలో    ఎక్కువసేపు   ఆరబెట్ట కూడదు .  ఎక్కువ  ఎండా   తెల్లని   దుస్తులను   పసుపు  రంగుగా   మార్చును .
ఇస్త్రీ   చేయుట  :--- పూర్తిగా   ఆరిన   దుస్తులను   తడి  చేసి   ఇస్త్రీ   చేయవలెను .ముడతలను   పోగొట్టెంత   వేడిగా   ఇస్త్రీ   పెట్టె    ఉండవలెను .   ఇస్త్రీ   పెట్టె  చల్లగా    ఉన్న  యెడల   దుస్తునకు    పెట్టిన   గెంజి   ఇస్త్రీ పెట్టెకు    అంటుకొని   ఇస్త్రీ   చేయుట   కష్టమగును . . 

No comments:

Post a Comment