Thursday, December 20, 2012

లాండ్రీ - 10 .మరకలు ( కాఫీ , టీ , సిరా , రక్తము ,కిల్లి )

మరకలు 
బట్టపై    అసలు     రంగును   మరుగు   పరచు   విధంగా   మచ్చ   పడిన  యెడల   దానిని   మరక  అని   
అందురు .

కొన్ని    మరకలను   తొలగించు   విధానము :----
1.మరక                     :-- కాఫీ  ,  టీ 
   తెల్లటి   నూలు        :-- మరకపై    వేడి నీటిని    పోయవలెను . 
   రంగు   నూలు        :-- 1. గోరు   వెచ్చని   నీటిలో   నానబెట్ట   వలెను .  
                                                       2. ఒక  కప్పు   నీటిలో   టీ    చెంచా    బోరాక్స్   ద్రవానములో   నాన                                                            బెట్ట  వలెను .
   పట్టు ,  ఉన్ని            :--రంగు  నూలుకు    ఉపయోగించు   విధానము  . 
   కృత్రిమ   వస్త్రాలు    :-- సోడియం   పెర్బోరేట్    ద్రవములొ   నాన  బెట్టవలెను. 
                                                   ( రెండు   కప్పుల   నీటిలో    1/4  టీ   చెంచాడు   సోడియం   పెర్బోరేట్  ) 
======================================================================== 
2. మరక                  :--- సిరా    
  తెల్లటి  నూలు        :---  1. మరకపై    నిమ్మరసము  లేదా    టమటా  రసము   రుద్ది    ఉప్పు                                                               రుద్దవలెను .
                                                          2. పుల్లటి  పెరుగు  లో     నాన    బెట్టి    వేడి    నీళ్ళతో   జాడించ      
                                                              వలెను .   
రంగు నూలు           :--- తెల్లటి    నూలుకు    చేసిన   విధానమే   .
పట్టు  ఉన్ని            :--- తెల్లటి    నూలుకు    చేసిన   విధానమే   .
కృత్రిమ    వస్త్రాలు   :--- తెల్లటి    నూలుకు    చేసిన   విధానమే   .
=========================================================================
 3. మరక                :--- రక్తము 
 తెల్లటి  నూలు       :---  ఉప్పు  కలిపిన    చల్లని    నీటిలో    నాన  బెట్ట వలెను .   లేక   చల్లని                                                            నీటిలో   ఉతక   వలెను .

రంగు నూలు          :---  తెల్లటి    నూలుకు    చేసిన   విధానమే   .
పట్టు  ఉన్ని           :---  తెల్లటి       చేసిన   విధానమే   .
కృత్రిమ    వస్త్రాలు  :--- తెల్లటి    నూలుకు    చేసిన   విధానమే   .
==========================================================================
4.   మరక               :--- కిల్లి  
తెల్లని     నూలు     :--- సబ్బు   తో   ఉతక   వలెను .   పొటాసియం    పెర్మంగనేట్    కలిపిన   
                                                    నీటిలో    నాన బెట్టి     ఆగ్జాలిక్     అమ్లమును   ఉపయోగించి       
                                                   
                                                    మరకను    తొలగించి      వెంటనే      నీటిలో   శుబ్రముగా     ఉతక                                                         వలెను . 
రంగు నూలు          :---  తెల్లటి    నూలుకు    చేసిన   విధానమే   .
పట్టు  ఉన్ని           :--- తెల్లటి       చేసిన   విధానమే   .
కృత్రిమ    వస్త్రాలు  :--- తెల్లటి    నూలుకు    చేసిన   విధానమే   .
=========================================================================
 

1 comment:

  1. బట్టల మీద బాల్ పాయింట్ ఇంక్ మరకలు పోవడానికి కొంచెం దూదిని స్పిరిట్, దీన్ని ఏ మందుల దుకాణంలో అయినా అమ్ముతారు, లో ముంచి తుడిస్తే ఆ మరకలు చక్కగా పోతాయి. అలాగే రక్తం మరకలు పోవడానికి దూదిని మందుల దుకాణాలలో అమ్మే హైడ్రోజెన్ పెరాక్సైడ్‌లో ముంచి తుడిస్తే ఫలితం ఉంటుంది.

    ReplyDelete